Tribestan Wereldwijd goedkoopste prijs

Tribestan

Algemene Voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website verder gebruikt.

De verkoop van Tribestan op onze website is ten strengste verboden voor personen jonger dan 18 jaar!

Invoering

Deze Algemene Voorwaarden regelen de relatie tussen ons en consumenten die Tribestan kopen via een overeenkomst op afstand die op onze website wordt gesloten. Aankopen kunnen worden gedaan als niet-geregistreerde gebruiker, of na registratie en het aanmaken van een gebruikersprofiel. Elke gebruiker moet correcte en nauwkeurige gegevens verstrekken in het registratieformulier, inclusief leveringsgegevens, telefoon, e-mail, enz. Door het vakje “Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden” op het registratieformulier aan te vinken, verklaren gebruikers dat zij akkoord gaan met deze voorwaarden.

Wij garanderen niet en zijn niet verplicht om de werking van onze website zonder onderbreking of zonder fouten te garanderen, noch garanderen wij de continue functionaliteit van alle functies van de website.

Wij behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen zonder klanten hiervan op de hoogte te stellen, en om fouten/onnauwkeurigheden in productinformatie te corrigeren. Typografische fouten, verschillen in kleurvisualisatie en veranderingen in het productontwerp zijn mogelijk.

Verantwoordelijkheid

We streven ernaar om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en actuele informatie over Tribestan op onze website te behouden. Wij houden ons strikt aan de Europese wetgeving, maar kunnen de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie niet garanderen. Wij sluiten de mogelijkheid van fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen als gevolg van technische of menselijke factoren niet uit en zijn in dit opzicht niet verantwoordelijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen en/of schade veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdend met de toegang tot onze website, evenals met de mogelijkheid/onmogelijkheid van het gebruik ervan.

Indien u zonder ons medeweten onregelmatigheden constateert als gevolg van technische/menselijke factoren, inbreuken door derden of misbruik van informatie op de website, meld deze dan onmiddellijk aan ons, zodat wij passende actie kunnen ondernemen.

Bescherming van persoonlijke gegevens

De informatie is beschikbaar in onze Privacybeleid.

Prijzen en betalingswijzen

Alle prijzen van Tribestan die op onze website worden aangeboden, zijn definitief, aangekondigd in EUR, en zijn exclusief leveringskosten, die bovendien worden bepaald.

Betaling voor het bestelde product kan worden gedaan via de betaalmethoden die worden aangeboden op de afrekenpagina.

Verzending en bezorging

De informatie is beschikbaar op onze verzending en bezorging bladzijde.

Opmerking: Tribestan aangeboden op onze website is legaal en vrij beschikbaar in Bulgarije, maar we nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de legaliteit in specifieke landen en geven geen juridisch advies. Informeer uzelf over de juridische status van het product in uw land. Het is uw verantwoordelijkheid als consument om uw lokale wet- en regelgeving te kennen voordat u bestelt.

auteursrechten

De inhoud van onze website, inclusief logo's, afbeeldingen, handelsmerken, foto's, enz., is onderworpen aan bescherming door toepasselijk recht, inclusief handelsmerkrechten, auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten, enz.

Het kopiëren, reproduceren, wijzigen en verspreiden van het materiaal dat op onze website wordt weergegeven, is verboden. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud wordt beschouwd als een overtreding van de auteursrechtwetten.

Rechten en plichten van partijen bij verkoop op afstand

Wij accepteren bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bestellingen worden via onze website geplaatst nadat Tribestan aan de winkelwagen is toegevoegd. Om de bestelling af te ronden is toestemming voor deze Algemene Voorwaarden vereist.

We hebben het recht om het bestelde product niet te leveren of de levering uit te stellen om verschillende objectieve redenen, waaronder uitputting van de voorraad, een onjuist/onvolledig afleveradres of telefoonnummer voor klantcontact, of in geval van een uitgeroepen noodtoestand of een epidemische noodsituatie. In dergelijke gevallen zullen wij de gebruiker telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen.

We kunnen de beschikbaarheid van Tribestan op het moment van voltooiing van de bestelling niet garanderen. Onze enige verantwoordelijkheid in dit geval is het retourneren van het vooruitbetaalde bedrag voor het product, indien van toepassing.

Wij verbinden ons ertoe voorwaarden te scheppen voor de juiste verpakking, het transport en de levering van het product, met behoud van de kwaliteit en efficiëntie ervan.

De klant heeft het recht om het product, indien hij van gedachten verandert, binnen 14 dagen na ontvangst op zijn kosten te retourneren, op voorwaarde dat het product geen gebruikssporen vertoont en zich in de originele, ongeopende verpakking bevindt.

Wanneer aan de retourvoorwaarden is voldaan, zijn wij verplicht de klant terug te betalen met hetzelfde betaalmiddel dat bij de oorspronkelijke transactie is gebruikt.

Recht van weigering

De klant heeft het recht om het product te weigeren en op eigen kosten te retourneren binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst. Om dit recht uit te oefenen, moet de klant ons vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Het product moet zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum van kennisgeving op kosten van de klant worden geretourneerd. Aan de deadline wordt voldaan als het product wordt geretourneerd voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Bij uitoefening van het herroepingsrecht zullen wij alle ontvangen bedragen, inclusief leveringskosten, zonder onnodige vertraging en uiterlijk 14 dagen na de kennisgevingsdatum terugbetalen. Terugbetalingen zullen worden gedaan met behulp van hetzelfde betaalmiddel dat is gebruikt bij de initiële transactie.

In geval van weigering moet het product worden geretourneerd in de originele verpakking, met intacte integriteit, ongebruikt en met eventuele volledige uitrusting. Wij behouden ons het recht voor om het geretourneerde product te weigeren en niet terug te betalen als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Inwerkingtreding en wijzigingen in de algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn verplicht voor alle klanten van onze website. Als u deze Algemene Voorwaarden niet accepteert, mag u onze website niet blijven gebruiken.

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen en aanvullen. Wijzigingen worden van kracht vanaf de publicatie ervan op onze website en worden vanaf dat moment verplicht voor alle gebruikers.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onze Support bladzijde.

nl_NLNederlands
Selecteer uw valuta