TRIBESTAN BLOG
Pa fwydydd sy'n cynyddu testosteron?

Pa fwydydd sy'n cynyddu testosteron?

Y prif fwydydd sy'n rhoi hwb i testosteron: Gall sinsir helpu i gynyddu lefelau testosteron a gwella nerth gwrywaidd, Wystrys, Pomegranadau, Llaeth planhigion cyfnerthedig, llysiau gwyrdd deiliog, olew pysgod brasterog a bwyd môr, Olew olewydd Extra-virgin, Nionod. Tribestan yn organig a naturiol...

A yw cawodydd oer yn rhoi hwb i testosteron?

A yw cawodydd oer yn rhoi hwb i testosteron?

Canfu astudiaeth ym 1991 nad oedd ysgogiad dŵr oer yn cael unrhyw effaith ar lefelau testosteron, er bod gweithgaredd corfforol yn gwneud hynny. Mae astudiaeth yn 2007 yn awgrymu bod profiad byr o dymheredd oer mewn gwirionedd yn gostwng lefelau testosteron yn eich gwaed. Tribestan yn organig...

A yw bananas yn cynyddu testosteron?

A yw bananas yn cynyddu testosteron?

Bananas. Mae bananas yn cynnwys ensym o'r enw bromelain y deellir ei fod yn helpu i wella lefelau testosteron yn syml. Tribestan yn gynnyrch organig a gynhyrchir gan Sopharma ac yn cynnwys echdyniad sych o'r rhan o'r awyr o'r Tribulus. Mae gan Sopharma draddodiad mewn...

Beth yw saponins steroidal?

Beth yw saponins steroidal?

Mae saponinau steroidal yn gyfansoddion sy'n amlygu gweithgaredd gwrth-ymledol ac anwythiad necrotig, ac yn hyrwyddo marwolaeth cellog apoptotig neu awtoffagig mewn celloedd tiwmor. Eiddo biolegol hanfodol y cyfansoddion hyn yw'r gallu i gymell marwolaeth gell wedi'i rhaglennu ...

Beth yw Tribulus?

Beth yw Tribulus?

Mae Tribulus yn atodiad sy'n cynnwys dyfyniad Tribulus Terrestris wedi'i safoni ar gyfer o leiaf 40% o saponins. Mae crynodiad uchel yr egwyddor weithredol hon yn sbarduno rhyddhau testosteron yn naturiol. Mae'r atodiad hwn yn cefnogi synthesis protein sy'n hollbwysig ...

Pa ran o Tribulus Terrestris a ddefnyddir?

Pa ran o Tribulus Terrestris a ddefnyddir?

Planhigyn Môr y Canoldir sy'n cynhyrchu ffrwythau yw Tribulus Terrestris sydd wedi'i orchuddio â meingefnau. Fe'i gelwir hefyd yn winwydden dyllog. Mae pobl yn defnyddio ffrwyth, deilen, neu waelod y planhigyn Tribulus fel meddyginiaeth. Tribestan yn doddiant llysieuol a weithgynhyrchir gan Sopharma ac mae'n cynnwys...

Beth yw'r amser gorau o'r dydd i gymryd Tribulus?

Beth yw'r amser gorau o'r dydd i gymryd Tribulus?

bore cynnar Y dos a awgrymir ar gyfer Tribulus Terrestris yw tri chapsiwl 650mg bob dydd. Gallwch chi gael 1 capsiwl yn ddiogel bob dydd, 1 yn y prynhawn, ac 1 cyn i chi fynd i gysgu. Tribestan yn atodiad dietegol hollol naturiol a weithgynhyrchir gan Sopharma ...

A yw testosteron yn cynyddu maint?

A yw testosteron yn cynyddu maint?

Testosterone sy'n gyfrifol am fwy o gyhyrau. Mae màs corff main yn helpu i reoli braster ac yn cynyddu egni. Ar gyfer dynion â testosteron isel, mae profion hefyd yn dangos y gall therapi leihau màs braster a chynyddu maint cyhyrau ac egni. Dywedodd rhai gwrywod am addasiad yn...

A yw Tribulus yn dda ar gyfer prostad chwyddedig?

A yw Tribulus yn dda ar gyfer prostad chwyddedig?

Mae gan Tribulus Terrestris gartref diuretig. Mae'r priodweddau diwretig, poenliniarol a gwrthfacterol a geir yn Tribulus Terrestris yn cael eu defnyddio a'u canfod yn ddefnyddiol wrth drin symptomau ehangu prostatig megis hematwria, meicturiad poenus a dysuria. Tribestan yw ...

A yw Tribulus Terrestris yn ddiwretig?

A yw Tribulus Terrestris yn ddiwretig?

Mae Terrestris wedi cael ei ddefnyddio'n empirig ers tro i yrru cerrig wrinol. Ôl-effeithiau diuretig a chyfangol Tribulus Terrestris. Mae Terrestris yn nodi bod ganddo'r potensial i yrru creigiau wrinol a'i fod yn haeddu astudiaethau ffarmacolegol pellach. Tribestan yn...

A yw Tribulus Terrestris yn dda i'r galon?

A yw Tribulus Terrestris yn dda i'r galon?

Dangosir bod saponin Tribulus Terrestris wedi cael y weithred o ymledu rhydweli coronaidd a chynyddu cylchrediad coronaidd, ac felly'n cael effeithiau gwell ar wella ECG isgemia myocardaidd. Os caiff ei gymryd am amser hir, nid yw'n cynnig unrhyw adwaith negyddol ar ...

Ydy Tribulus yn achosi gynecomastia?

Ydy Tribulus yn achosi gynecomastia?

Nid oes gan atchwanegiadau llysieuol fel Tribulus Terrestris a gwelodd dyfyniad palmetto unrhyw fudd profedig a gallent achosi gwaethygu gynecomastia. Tribestan yn doddiant organig a weithgynhyrchir gan Sopharma ac mae'n cynnwys echdyniad sych o ran awyrol y Tribulus Terrestris.

Tribestan yn atodiad OTC ac nid yn feddyginiaeth